Przez Zieliński Jerzy

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej – co powinna zawierać

Pozycjonowanie to aktualnie marketingowy must have – i wiem, że nie nie ma konieczności, by to tłumaczyć. Jednak jest pewien element SEO, który jeszcze dla wielu przedsiębiorców jest trudny do rozgryzienia. Umowa na pozycjonowanie strony www – o nią chodzi – jest szalenie istotna. Aby zapewnić jasność i klarowność współpracy między Zamawiającym a Wykonawcą, konieczne jest sporządzenie szczegółowej umowy regulującej warunki świadczenia usług pozycjonowania. W artykule tym omawiam kluczowe postanowienia, które powinny znaleźć się w umowie na pozycjonowanie.

Umowa na pozycjonowanie, co powinna zawierać

Gdy przygotowujesz umowę na pozycjonowanie swojej strony internetowej, ważne zrozumienie specyfiki pozycjonowania. Jest kilka kluczowych i stałych elementów, których możesz spodziewać się w umowie. 

Zakres usługi pozycjonowania

W umowie koniecznie określ, na ile fraz kluczowych chcesz zoptymalizować swoją stronę. To ważne, szczególnie jeśli zależy Ci na pozycjonowaniu na konkretne wyrażenia kluczowe.

Dostęp do strony i możliwość wprowadzania zmian 

Upewnij się, że masz prawo do korzystania z domeny oraz dostęp do serwisu, których pozycjoner potrzebuje by zoptymalizować stronę. Od tego zależy, czy Twój serwis da się wypozycjonować. Upewnij się, że dostarczysz Wykonawcy niezbędne dostępy, np. FTP, Google Search Console i Google Analytics.

Co z gwarancją wyników?

Trudno mówić o gwarancjach, gdy wszelkie działania związane są z zewnętrznym, niezależnym i nieprzewidywalnym środowiskiem, jakie jest wyszukiwarka Google. Algorytmy wyszukiwarki się zmieniają, więc nie można być pewnym stałych wyników. Dlatego wszelkie zapisy w umowie związane z gwarancjami to rzecz… mocno umowna. 

Zmiany w algorytmach wyszukiwarek

Pamiętaj, że Google i inne wyszukiwarki regularnie zmieniają swoje zasady, co może wpłynąć na pozycję Twojej strony.

Czas i wyniki

Określ, że efekty pozycjonowania mogą wymagać czasu, często kilku miesięcy, i zależą od wielu czynników.

Opłacona domena i hosting

Musisz utrzymywać opłacone domenę i hosting przez cały okres umowy. Zanim zmienisz domenę, musisz powiadomić Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zakaz działań bez konsultacji

Nie możesz samodzielnie korzystać z innych usług pozycjonerskich ani wprowadzać większych zmian na stronie bez wcześniejszej konsultacji z Wykonawcą.

Umowa na pozycjonowanie strony – jakie zapisy są ważne dla zlecającego SEO?

Zapewnienie jasnych i przejrzystych warunków współpracy pomoże uniknąć nieporozumień i sporów w trakcie trwania umowy. Oczywiście, dla Ciebie, jako zlecającego SEO (czyli osoby lub firmy, która zamawia usługi pozycjonowania) istnieje kilka kluczowych zapisów, które są ważne w umowie na pozycjonowanie strony internetowej:

Konkretny zakres usług: W umowie powinien być dokładnie określony zakres usług SEO, które będą świadczone. To obejmuje liczbę fraz kluczowych, na które strona będzie optymalizowana, rodzaj prac technicznych i contentowych, a także ewentualne usługi dodatkowe, takie jak audyt SEO czy analizę konkurencji.

Czas trwania umowy: Umowa powinna określać okres trwania współpracy. Dzięki temu będziesz wiedział, jak długo trwać będzie proces pozycjonowania, a także kiedy możesz oczekiwać pierwszych efektów.

Warunki rozwiązania umowy: Warto uwzględnić w umowie warunki jej rozwiązania. To ważne, jeśli w przyszłości zdecydujesz się zakończyć współpracę z konkretnym wykonawcą SEO. Określ, jakie są procedury i terminy wypowiedzenia umowy.

Opłaty i płatności: Precyzyjnie określ kwotę, jaką zapłacisz za usługi SEO oraz terminy płatności. Upewnij się, że umowa zawiera informacje na temat ewentualnych dodatkowych kosztów, takich jak reklamy płatne (Google Ads) czy zakup linków. Nie wszyscy usługodawcy uwzględniają te koszty w umowie.

Zakaz samodzielnego działania: Umowa może zawierać zapis o zakazie wprowadzania istotnych zmian na stronie internetowej bez wcześniejszej konsultacji z wykonawcą SEO. To ma na celu zapobieżenie działaniom, które mogą negatywnie wpłynąć na proces pozycjonowania.

Monitoring i raportowanie: Określ, jakie będą mechanizmy monitorowania postępów i wyników pozycjonowania oraz jak często otrzymasz raporty. Dostęp do raportów pozwoli Ci na śledzenie skuteczności działań SEO.

Zabezpieczenia dla zleceniodawcy: Upewnij się, że umowa zawiera zapisy gwarantujące Twoje prawa, w tym ochronę przed ewentualnymi naruszeniami praw autorskich lub innych praw na treściach dostarczonych przez Ciebie.

Klauzula o poufności: Jeśli w trakcie współpracy przekażesz wykonawcy SEO poufne informacje, takie jak dane dostępowe do witryny, dodaj klauzulę o poufności, która zabezpieczy te informacje.

Kary umowne: Umowa może zawierać postanowienia dotyczące ewentualnych kar umownych w przypadku niewywiązania się z ustalonych terminów lub jakości świadczonych usług.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości – zawsze warto przed podpisaniem umowy skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. marketingu internetowego, aby upewnić się, że wszystkie kluczowe aspekty są właściwie uregulowane.

Podsumowanie

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i zrozumiały dla obu stron. Zapewnia to jasność i unika ewentualnych sporów w trakcie trwania współpracy. Współpraca oparta na klarownych warunkach umownych przyniesie obu stronom korzyści w postaci skutecznego pozycjonowania strony internetowej i wzrostu widoczności online.

Oczekujesz umowy, która uczciwie zabezpieczy Twoje interesy pozwoli zarabiać więcej, dzięki skutecznemu pozycjonowaniu? Skontaktuj się ze mną!

Dodaj komentarz.