Przez Zieliński Jerzy

Jak przygotować dobry landing page dla kampanii Google Ads?

Landing page to strona, na którą trafiają użytkownicy po kliknięciu reklamy w kampanii Google Ads. Celem landing page jest skłonienie użytkowników do wykonania określonej akcji, takiej jak zakup produktu lub wypełnienie formularza. W tym artykule omówimy, jak przygotować dobry landing page dla kampanii Google Ads, który przyciągnie uwagę użytkowników i zwiększy konwersję.

Szukasz wykonawcy, który zrobi dla Ciebie zarówno landing page, jak i wdroży kampanie Google Ads? Skontaktuj się ze mną!

Co to jest landing page?

Landing page to strona, której celem jest skłonienie użytkowników do wykonania określonej akcji np. zakupu produktu lub wypełnienia formularza. Landing page powinien być skonstruowany w sposób, który przyciąga uwagę użytkowników i skupia się na korzyściach płynących z zakupu konkretnego produktu lub usługi.

Dlaczego warto zadbać o landing page?

Landing page to kluczowy element kampanii Google Ads. Wysoka jakość strony docelowej przyczynia się do zwiększenia skuteczności kampanii i liczby konwersji.

Warto zadbać o to, aby landing page był spójny z reklamą, skłaniał użytkowników do działania i był łatwy w użytkowania.

Landing page sprzedażowy – jak powinien wyglądać?

Dobry landing page sprzedażowy powinien składać się z kilku elementów. Na początku warto wywołać emocje użytkowników, np. poprzez przedstawienie problemów, z którymi borykają się potencjalni klienci. Następnie powinno się przedstawić rozwiązanie, jakie oferuje nasz produkt lub usługa. Ważne jest również podkreślenie korzyści, ponieważ klient kupuje, żeby coś zyskać, a nie po prostu wydać pieniądze.

Landing page powinien być łatwy w nawigacji, przyciągać uwagę użytkowników i skłaniać ich do wykonania określonej akcji, np. zakupu produktu. Ważne jest również zadbanie o spójność z reklamą, aby użytkownicy nie mieli wątpliwości, że trafili na odpowiednią stronę. Lepiej więc powstrzymać się od clickbaitów w tekście reklamy. Może wzrosnąć CTR, ale użytkownicy będą szybko opuszczać stronę docelową i nie dokonają konwersji.

Jak zadbać o UX na landing page?

UX (User Experience) jest kluczowe podczas tworzenia landing pages. Strona powinna być intuicyjna i przyjazna dla użytkowników. Ważne jest również zadbanie o szybkie ładowanie strony, odpowiednie kolory i fonty oraz czytelny układ. Dobra jakość UX może przyczynić się do zwiększenia skuteczności landing page i zwiększenia konwersji.

Szybkość ładowania strony

Szybkość ładowania strony to ważny element UX. Im szybciej strona się ładuje, tym większe prawdopodobieństwo, że użytkownicy pozostaną na niej i wykonają określoną akcję. Warto zadbać o optymalizację grafik i kodu strony, aby przyspieszyć jej ładowanie.

Odpowiednie kolory i fonty

Kolory i fonty są ważnym elementem UX. Powinny być dopasowane do tematyki strony i przyciągać uwagę użytkowników. Kolory mogą wpływać na emocje użytkowników i skłaniać ich do działania. Dobrze dobrane fonty zwiększają czytelność tekstu i sprawiają, że strona jest przyjemniejsza dla oka.

Czytelny układ strony

Czytelny układ strony jest kluczowy dla UX, bez niego nie ma mowy o pozytywnych doświadczeniach użytkownika. Strona powinna być łatwa w nawigacji, a informacje – być ułożone w logiczny sposób. Warto zadbać o to, aby najważniejsze informacje były umieszczone na górze strony i były łatwo dostępne dla użytkowników.

Jak optymalizować landing page?

Optymalizacja landing page to proces, który ma na celu zwiększenie konwersji. Warto testować różne warianty landing page, aby sprawdzić, który działa najlepiej. Ważne jest również monitorowanie wyników i wprowadzanie zmian, które poprawiają skuteczność strony.

A/B testing

A/B testing to metoda, która polega na porównaniu dwóch różnych wersji strony. W jednej wersji wprowadza się zmiany np. w treści lub warstwie graficznej, a następnie porównuje się wyniki. Dzięki A/B testingowi można sprawdzić, która wersja strony działa lepiej i wprowadzić poprawki.

Monitoring wyników

Monitoring wyników to kluczowy element optymalizacji landing page. Warto sprawdzać, jakie są wyniki kampanii, wskaźniki konwersji i źródła ruchu. Dzięki monitorowaniu wyników można szybko reagować na problemy i wprowadzać zmiany, które poprawiają skuteczność strony.

Landing page to kluczowy element kampanii Google Ads, ponieważ to na niego użytkownik trafia po kliknięciu reklamy. Ważne jest więc zadbanie o spójność z reklamą, umiejętne rozmieszczenie CTAs oraz optymalizacja pod kątem UX. 

Nie masz czasu, żeby samodzielnie tworzyć landing page? Zostaw to mnie! 

Dodaj komentarz.