Przez Zieliński Jerzy

Zmiany dla e-commerce od maja 2023

Za chwilę w życie wchodzi kolejna, głośno zapowiadana zmiana w prawie dotykająca handel internetowy. Od 1 maja 2023 roku, na popularnych portalach e-commerce, przede wszystkim tych działających jako marketplace, takich jak Allegro czy OLX, zostanie wprowadzony nowy obowiązek zgłaszania listy sprzedawców. Zmiany dla e-commerce od maja 2023 obejmą również opodatkowanie niektórych transakcji, które dotyczą używanych przedmiotów. Przeczytaj, czego dokładnie się spodziewać po tych zmianach.

E-sklepy będą prowadzić rejestry sprzedawców

Zmiany w przepisach dotyczących handlu internetowego (e-commerce) wynikają z wdrażania unijnej dyrektywy DAC7, która dotyczy m.in. właśnie e-handlu. Wprowadzenie nowych regulacji wpłynie na platformy umożliwiające handel w sieci, które będą miały nowe obowiązki.

Platformy, takie jak Allegro, będą musiały prowadzić rejestry sprzedawców, w których będą rejestrowane kwoty dokonywanych przez nich transakcji. Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu monitorowanie dochodów uzyskiwanych przez sprzedających oraz weryfikowanie, czy ci przestrzegają obowiązku opłacania podatków. Sprzedawcy zostaną poinformowani o zakresie danych gromadzonych przez administratorów portali, a informacje takie zostaną umieszczone w regulaminach lub zasadach danego e-sklepu. Pierwszy coroczny raport zostanie przesłany w styczniu 2024 roku, jednak na żądanie dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej przedsiębiorcy będą musieli przedstawiać raporty na bieżąco.

Podatek od zakupów online

Zmiany mogą dotknąć każdego, kto sprzedaje w sieci, nawet produkty używane. Jednak jeżeli dokonujesz takich sprzedaży sporadycznie – nie miej obaw. Przepisy nakładają na sprzedawców nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek zapłacenia podatku, jeśli cena sprzedaży takiego produktu jest wyższa niż cena zakupu, a transakcja następuje w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu przez sprzedawcę. Jeśli użytkownik sklepu e-commerce zajmuje się sprzedażą w sposób ciągły, zorganizowany i w celach zarobkowych, taka działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą zgodnie z przepisami – takich osób dotyczy podatek od sprzedaży internetowej 2023.

Nowy portal sprzedażowy 2023 – wszystko.pl

Zmiany w handlu w Internecie 2023 obejmują również wejście na rynek nowej platformy sprzedażowej: wszystko.pl, która ma być konkurencją dla popularnego Allegro, Amazona czy AliExpressu. Strona została uruchomiona przez spółkę Comarch – działa na podobnej zasadzie, jak inne marketplace’y, czyli klienci kupują u zarejestrowanych i zweryfikowanych sprzedawców. Okaże się, czy polski rynek marketplace jest wystarczająco pojemny – w końcu wycofała się z niego spółka Shopee. Jak sama nazwa wskazuje, nowy portal sprzedażowy 2023 ma oferować praktycznie wszystko: podobnie, jak inne platformy typu marketplace.

Zmiany dla e-commerce od maja 2023 – konsekwencje

Wprowadzone zmiany w przepisach są ważne dla wszystkich, którzy sprzedają towary za pośrednictwem platform e-commerce. Zgłoszenie listy sprzedawców i opodatkowanie niektórych transakcji mają na celu zapewnienie uczciwości i przejrzystości w handlu internetowym oraz zapobieganie nielegalnym działaniom, takim jak unikanie podatków. Branża rośnie bardzo szybko, a wprowadzane zmiany mają zmienić sprzedaż w internecie 2023 tak, aby łatwiej było ją kontrolować.

Ponadto, wprowadzenie nowych przepisów ma zachęcić sprzedawców do prowadzenia legalnej działalności i opłacania wymaganych podatków, co przyczyni się do poprawy sytuacji gospodarczej w kraju. Jednocześnie, ma to wpłynąć na zwiększenie zaufania do platform e-commerce, co przełoży się na zwiększenie liczby transakcji i dalszy rozwój branży. Handel w Internecie 2023 ma stawać się coraz bezpieczniejszy i bardziej profesjonalny.

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzone zmiany nie powinny wpłynąć negatywnie na osoby, które dokonują sporadycznych transakcji lub sprzedają rzeczy z własnego użytku. Działalność gospodarcza w e-commerce będzie uznana tylko wtedy, gdy jest ona prowadzona ciągle, zorganizowanie i w celach zarobkowych.

Zmiany w sprzedaży internetowej 2023: co warto wiedzieć?

  • Reklamacje muszą być rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
  • Zmiany e-commerce 2023 nakładają obowiązki informacyjne na platformy handlowe typu marketplace. Konsumenci muszą być informowani, czy sprzedający jest przedsiębiorcą, a jeśli nie, to o braku szczególnej ochrony. Platformy muszą również informować o płatnych reklamach oraz indywidualnym dostosowywaniu ceny przez przedsiębiorców.
  • Przedsiębiorcy muszą umożliwić weryfikację opinii konsumentów dotyczących ich produktów, aby sprawdzić, czy pochodzą one od rzeczywistych użytkowników. Przedsiębiorcy będą musieli również określić, czy publikowane są wszystkie opinie, czy tylko te pozytywne. Decyzja o udostępnianiu opinii należy wyłącznie do przedsiębiorcy, który nie będzie zobowiązany do udostępniania takich opinii, jeśli się na to nie zdecyduje.
  • Zgodnie z Dyrektywą Omnibus, przedsiębiorcy są zobowiązani do podawania adresu swojej firmy, adresu e-mail oraz numeru telefonu, aby konsumenci mogli skontaktować się z nimi szybko i efektywnie. Ma to sprawić, że handel w sieci 2023 będzie bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty.
  • Nowe przepisy zakazują wprowadzania na rynek towarów, które różnią się istotnie składem lub właściwościami od tych sprzedawanych w innych krajach UE, pod pretekstem identyczności. Wprowadzanie towarów na rynek jako identycznych, gdy istnieje istotna różnica, jest uznawane za wprowadzanie w błąd i jest niedozwolone, chyba że istnieje obiektywne uzasadnienie dla różnic w składzie lub właściwościach.
  • Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące rękojmi, zastępując ją terminem „odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową”. Termin domniemania niezgodności został wydłużony do 2 lat, a konsument ma prawo żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku niezgodności towaru. Aktualizacje oprogramowania oraz treści i usługi cyfrowe muszą być dostarczane przez przedsiębiorcę przez co najmniej 2 lata, a przedsiębiorca ponosi ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
  • Ochrona konsumentów została rozszerzona na przypadki, gdy konsumenci przekazują swoje dane osobowe w zamian za usługi cyfrowe. Jeżeli przedsiębiorca przetwarza te dane jedynie w celu wykonania umowy lub w celach ustawowych, to przepisy dotyczące ochrony konsumenta nie mają zastosowania. Jednak jeśli przedsiębiorca przetwarza te dane w celach marketingowych lub innych, obowiązują przepisy ochronne. W takich przypadkach obowiązują takie same zasady jak dla odpłatnych usług, na przykład możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Podsumowanie

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących handlu internetowego ma na celu zwiększenie uczciwości i przejrzystości w branży. Jednocześnie, warto pamiętać, że przepisy te nie powinny wpłynąć negatywnie na osoby, które dokonują jednorazowych transakcji lub sprzedają rzeczy z własnego użytku.

Zastanawiasz się jak nadążyć za wszystkimi zmianami w e-commerce? To nie jest trudne! Szczególnie, gdy masz profesjonalne wsparcie – zapraszam do kontaktu. Jestem na bieżąco z tym, jak wyglądają zmiany w sprzedaży internetowej 2023 – skorzystaj z mojego doradztwa i usług!

Dodaj komentarz.