Przez Zieliński Jerzy

TLS: co to jest?

Bezpieczeństwo na stronie to podstawa, nie tylko ze względu na ochronę danych, ale też budowanie autorytetu i widoczności strony. Wcześniej pisałem już o roli szyfrowania HTTPS, bez którego trudno mówić o skutecznym pozycjonowaniu, ponieważ strona jest oznaczona jako niebezpieczna. Co ma z tym wspólnego protokół TLS? Czym różni się od SSL? Więcej znajdziesz w tym artykule.

TLS – co to jest?

Transport Layer Security, znany jako TLS, to protokół szyfrowania stosowany w komunikacji sieciowej do zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności danych. W świecie cyfrowym, gdzie dane są cennym towarem, szyfrowanie TLS odgrywa kluczową rolę w ochronie informacji i zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do nich.

Protokół TLS – jak to działa?

TLS jest ewolucją innego protokołu zwanego Secure Sockets Layer (SSL). Choć oba te terminy są często używane zamiennie, w rzeczywistości SSL to starsza wersja protokołu, podobna, ale inna od certyfikatu TLS.

certyfikat tls
https://zielinskijerzy.com/

Protokół TLS działa na warstwie transportu modelu OSI (Open Systems Interconnection), zapewniając bezpieczne połączenie między dwoma systemami np. między serwerem a klientem. Umożliwia to bezpieczne przesyłanie danych, takich jak dane logowania, informacje o kartach kredytowych, dane osobowe i wiele innych, bez obawy, że zostaną one przechwycone przez osoby trzecie.

Protokół TLS wykorzystuje proces nazywany handshake, który jest rodzajem negocjacji między dwoma systemami, aby ustalić zasady i parametry, według których będzie przebiegało bezpieczne połączenie. W ramach tego procesu dochodzi do wymiany certyfikatów TLS, które potwierdzają tożsamość stron i wykorzystują technologię klucza publicznego do szyfrowania i deszyfrowania komunikacji.

Szyfrowanie TLS

Szyfrowanie w TLS polega na przekształceniu przesyłanych danych w taki sposób, że tylko upoważnione strony mogą je odczytać. Protokół TLS wykorzystuje dwa typy szyfrowania: symetryczne i asymetryczne. Szyfrowanie asymetryczne, zwane również szyfrowaniem klucza publicznego, jest stosowane podczas procesu handshake, aby zabezpieczyć wymianę kluczy symetrycznych. Następnie, gdy klucze te są już bezpiecznie wymienione, używane jest szyfrowanie symetryczne, które jest szybsze i wymaga mniej zasobów, do szyfrowania rzeczywistej komunikacji.

SSL vs TLS różnice w szyfrowaniu

Choć SSL i TLS są często mylone, istnieją między nimi ważne różnice. Przede wszystkim, SSL jest prototypem TLS. Oferuje on ulepszone, jeszcze bezpieczniejsze mechanizmy szyfrowania, dzięki zaawansowaniu procesu handshake. Obecnie wciąż powszechnie używa się nazwy SSL, chociaż na coraz większej części stron internetowych pojawia się szyfrowanie TLS. Żeby przyzwyczaić użytkowników do tej zmiany, czasami pojawia się nazwa protokół SSL/TLS.

Certyfikat TLS

Certyfikat TLS jest rodzajem dokumentu cyfrowego, który potwierdza tożsamość strony internetowej i używa technologii szyfrowania do zabezpieczania połączenia. Certyfikaty są wydawane przez zaufane centra certyfikacji, które potwierdzają tożsamość strony. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pewność, że łączą się z autentyczną stroną, a nie z podszywającą się stroną phishingową.

Podsumowując, protokół TLS odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i prywatności w sieci. Poprzez stosowanie szyfrowania, procesu handshake i certyfikatów TLS, chroni nasze dane przed przechwytywaniem i manipulacją.

Dodaj komentarz.