Przez Zieliński Jerzy

CPA co to?

System reklamowy Google Ads to morze możliwości. I tak jedną z bardzo ciekawych opcji jest strategia docelowy CPA – co to i kiedy warto ją stosować? Przede wszystkim pozwala tak wykorzystać środki reklamowe, by przynosiły jak najwięcej konwersji – a  przecież właśnie na tym wszystkim w e-commerce najbardziej zależy. Dlatego jeżeli jeszcze nie znasz tej strategii, warto się nią zainteresować.    

CPA co to?

CPA, czyli Cost Per Action, można przetłumaczyć jako koszt działania. Pojęcie to funkcjonuje w marketingu internetowym i odnosi się do takiego rozliczenia za reklamy internetowe, gdzie płatność następuje wtedy, gdy użytkownik – klient wykona określone działanie. W Cost Per Action Google Ads najczęściej chodzi o zakup,  przesłanie formularza czy wybór numeru telefonu. 

Jak obliczyć Cost Per Action?

Celem obliczenia tego wskaźnika należy podsumować całkowity koszt kampanii i podzielić go przez liczbę pozyskanych konwersji. Obliczenie Google Ads Cost Per Action nie jest trudne, a daje dobry ogląd na wyniki reklam.

Czym jest Docelowy CPA?

W kontekście systemu reklamowego Google Ads Cost Per Action to jedna z inteligentnych strategii ustalania stawek. Jej zadaniem jest pomoc w uzyskaniu jak największej liczby konwersji. Tworząc strategię ustalania stawek Docelowy koszt CPA określa się koszt, jaki jest się gotowym ponieść za każdą konwersję. System działa automatycznie w momencie wyszukiwania wyrażenia kluczowego związanego z daną działalnością system oblicza prawdopodobieństwo uzyskania konwersji z tej właśnie aukcji i w ten sposób reguluje wysokość stawki oferowanej za kliknięcie. 

Możesz spodziewać się, że CPA będzie wyższy niż koszty kliknięć w modelu rozliczeń CPC. System oblicza koszt Cost Per Action biorąc pod uwagę również szacunkową liczbę kliknięć, których potrzeba, by uzyskać konwersję. Aby obniżyć ten koszt warto popracować nad zwiększeniem konwersji – np. poprzez dopracowanie strony docelowej.

Dlaczego warto rozliczać się w modelu CPA?

CPA Ads to jeden z najbezpieczniejszych modeli rozliczeń – z perspektywy reklamodawcy. Wszystko dzięki temu, że koszty ponosi się tylko wtedy, gdy uzyska się ze strony klientów pożądane działanie. Rozliczenie za sprzedaż, pozyskany lead czy wypełnienie formularza kontaktowego jest namacalnym dowodem na skuteczność kampanii. I to przy odpowiednim oszacowaniu kosztów, może być najbardziej opłacalne.

Podsumowanie

Rozliczanie na podstawie CPA Google Ads to jedna z możliwości – na pewno warta uwagi, jeżeli zależy Ci na rozliczeniu za realne efekty z reklam. Skontaktuj się ze mną, jeśli potrzebujesz wsparcia w optymalizacji kampanii Google Ads. 

Dodaj komentarz.