Przez Zieliński Jerzy

Faktura Google Ads a VAT. Jak zaksięgować faktury za Google Ads? 

Jednym z najpopularniejszych narzędzi do prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie jest Google Ads. Jednak, gdy przychodzi moment rozliczeń i księgowania, pojawiają się pytania dotyczące fakturowania usług reklamowych w kontekście VAT. Jak zaksięgować faktury za Google Ads, aby spełnić wymogi podatkowe i uniknąć kłopotów z fiskusem? W tym artykule przyjrzymy się dokładnie temu zagadnieniu i przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące księgowania faktur za usługi Google Ads w kontekście podatku VAT.

Faktura Google Ads – ogólne zasady

Księgowanie faktur za usługi Google Ads zależy od Twojej sytuacji podatkowej jako przedsiębiorcy.  Oto ogólny sposób księgowania:

Faktura za przedpłatę

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, to fakturę za przedpłatę można ująć w rejestrze VAT sprzedaży w momencie dokonania płatności.

Stawka VAT będzie odpowiadać stawce obowiązującej w kraju, z którego korzystasz z usługi Google Ads (na ogół 23% w Polsce).

Kwota faktury będzie wykazana po stronie podatku należnego i naliczonego, co sprawi, że transakcja będzie neutralna podatkowo, o ile masz prawo do pełnego odliczenia VAT.

Faktura rozliczeniowa

Fakturę rozliczeniową można ująć w rejestrze PIT jako koszt uzyskania przychodu pod datą jej wystawienia.

Kwota tej faktury będzie traktowana jako koszt reklamy i wpłynie na obliczenia podatkowe w ramach rozliczenia podatku dochodowego (PIT).

Dlaczego wystawia się fakturę z VAT za budżet mediowy Google Ads?

Faktura z VAT jest wystawiana, ponieważ usługi Google Ads są opodatkowane VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce i w innych krajach UE. To oznacza, że podatek VAT jest naliczany na te usługi, a przedsiębiorcy są zobowiązani do ich rozliczenia.

Przedsiębiorcy prowadzący własne biznesy coraz częściej korzystają z internetowych systemów reklam, w tym Google Ads. Faktura za usługi Google Ads jest wystawiana przez oddział Google w Irlandii, ale jej księgowanie i rozliczenia podatkowe zależą od sytuacji podatkowej danego przedsiębiorcy.

Zarządzanie płatnościami w Google Ads

Zarządzanie płatnościami w Google Ads to kluczowy element efektywnej kampanii reklamowej. Dzięki specjalnej karcie „Płatności” dostępnej w menu nawigacyjnym po lewej stronie, użytkownicy mogą łatwo kontrolować koszty reklamy i zarządzać płatnościami.

Na tej karcie znajduje się wiele przydatnych opcji, które ułatwiają kontrolę nad finansami związanymi z reklamami. Można tutaj przeglądać podsumowania wszystkich transakcji, płatności, uznania i korekty. Dodatkowo, istnieje możliwość sortowania i filtrowania tych informacji oraz wygodne drukowanie lub eksportowanie ich do arkusza kalkulacyjnego.

Zarządzanie płatnościami w Google Ads pozwala także na elastyczne zmiany form płatności. Użytkownicy mogą dodać nową kartę kredytową lub przypisać zastępczą formę płatności, co zapewnia wygodę i kontrolę nad wydatkami.

Dodatkowo, na karcie „Płatności” użytkownicy mogą sprawdzić ustawienia swojego profilu płatności, w tym adres rozliczeniowy i numer identyfikacyjny profilu płatności. Jest to istotne, aby wszystkie dane były aktualne i zgodne. Wreszcie, dzięki tej funkcji można dokonywać płatności za koszty związane z Google Ads. Proces jest intuicyjny i bezpieczny, a dostępność różnych form płatności ułatwia zarządzanie budżetem reklamowym.

Faktura Google: księgowanie

Faktura za usługi Google Ads wiąże się z pewnymi obowiązkami księgowymi, zwłaszcza w kontekście podatku VAT. Warto wiedzieć, jak prawidłowo księgować takie dokumenty, aby uniknąć potencjalnych problemów podatkowych.

Dla przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT, faktura za Google Ads oznacza import usług. Miejsce świadczenia usług w przypadku takiej transakcji jest miejscem, w którym podatnik będący usługobiorcą ma siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym na nabywcy ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT od takiej transakcji. Faktura za przedpłatę powinna zostać uwzględniona w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu wraz ze stawką VAT odpowiadającą obowiązującemu w kraju, czyli zwykle 23%. Dzięki temu transakcja ta zostanie wykazana po stronie podatku należnego i naliczonego, co może być neutralne podatkowo, pod warunkiem, że podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT.

Jeśli jednak nabywca usługi Google Ads nie jest czynnym podatnikiem VAT, także musi uwzględnić fakturę w swojej księgowości. Transakcja importu usług w takim przypadku również jest opodatkowana VAT-em. Nievatowiec powinien zastosować stawkę VAT wynoszącą zazwyczaj 23% do kwoty wynikającej z faktury. Opłacony podatek może być potraktowany jako koszt uzyskania przychodu i uwzględniony w KPiR (Księdze Przychodów i Rozchodów) za pomocą odpowiedniego dowodu wewnętrznego.

Pamiętaj, że księgowanie faktur za usługi Google Ads jest ważne nie tylko z punktu widzenia podatków, ale także dla utrzymania prawidłowej dokumentacji finansowej firmy. Dlatego warto dokładnie monitorować i księgować wszystkie transakcje związane z reklamą online.

Podsumowanie

Faktura za Google Ads powinna być księgowana w sposób zgodny z przepisami podatkowymi w Polsce, w tym VAT oraz PIT, w zależności od Twojego statusu podatkowego. Jeżeli masz wątpliwości – warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby zapewnić poprawne rozliczenie tych transakcji.

Dodaj komentarz.

Cześć!
(włącz dźwięk)