Przez Zieliński Jerzy

Marketing mix: co to jest, dlaczego się sprawdza?

Marketing mix to kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy. To w pewnym sensie zbiór decyzji, które dotyczą produktu, ceny, dystrybucji i promocji oraz mają na celu 

osiągnięcie konkretnych celów biznesowych. Ale co dokładnie kryje się za tym pojęciem? Jakie są jego rodzaje i dlaczego tak wiele firm decyduje się na jego stosowanie? Warto zgłębić tę kwestię, aby lepiej zrozumieć, jakie działania marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty i dlaczego niektóre strategie odnoszą większy sukces niż inne.

Chcesz, żebym opracował strategię marketingową specjalnie dla Ciebie? Nie masz czasu, żeby wdrażać marketing mix samodzielnie? Zadzwoń lub napisz!

Marketing mix: definicja

Marketing mix to fundamentalne narzędzie w strategii marketingowej każdej firmy, które pozwala efektywnie wprowadzać produkty lub usługi na rynek. Ogólnie rzecz biorąc, koncepcja marketingu mix obejmuje zestaw czynników, działań, procesów i technik, które są świadomie kontrolowane przez przedsiębiorstwo, aby wpływać na rynek i oddziaływać na konsumentów. Finalnie celem jest oczywiście nakłonienie klienta do zakupu.

Podstawową koncepcją jest marketing mix 4p, który skupia się na 4 elementach: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji. Jednakże, w miarę rozwoju rynku i zmian w otoczeniu biznesowym, koncepcja ta została poszerzona, dodając kolejne trzy elementy: ludzi, proces i świadectwo materialne, tworząc marketing mix 7p.

Marketing mix umożliwia firmie skoncentrowanie się na analizie produktu i dostosowaniu go do oczekiwań i potrzeb potencjalnych klientów, co przyczynia się do maksymalizacji zysków ze sprzedaży. Jest to niezwykle istotne narzędzie w procesie wprowadzania produktu na rynek, które pozwala firmom skutecznie planować i zarządzać swoimi działaniami marketingowymi. Wraz z ewolucją rynku i zmieniającymi się preferencjami klientów, marketing mix nadal pozostaje kluczowym elementem w strategii marketingowej, umożliwiając firmom adaptację do zmieniających się warunków rynkowych i skuteczne dotarcie do grupy docelowej.

Marketing mix 4p

W koncepcji tradycyjnego marketingu mixu 4P, każdy z elementów odgrywa istotną rolę w planowaniu i realizacji skutecznych strategii marketingowych. 

 1. Produkt (product) to centralny punkt, który wymaga kompleksowej analizy. Obejmuje to nie tylko jego podstawowe cechy i funkcje, ale także ocenę cyklu życia produktu na rynku oraz jego postrzeganie przez konsumentów. Ważne jest także zrozumienie, jak produkt wypada w porównaniu do ofert konkurencyjnych, co pozwala na lepsze dostosowanie się do potrzeb rynku. Jeśli chcesz wdrożyć marketing mix, produkt powinien być przeanalizowany na początku.
 2. Cena (price) jest kolejnym kluczowym elementem, który ma znaczący wpływ na zachowania klientów. Nie tylko odzwierciedla ona wartość produktu dla konsumenta, ale także musi być w odpowiedniej relacji do konkurencyjnych ofert oraz kosztów produkcji. Monitorowanie cen konkurentów i elastyczne dostosowywanie własnych cen stanowi istotny element strategii cenowej. Warto jednak pamiętać, że pozostałe elementy marketingu mix również mają ogromne znaczenie. Sprzedaż dopracowanego produktu w wyższej ceni sprawdzi się lepiej, niż rywalizacja z konkurencją wyłącznie pod względem cen.
 3. Miejsce (place) dotyczy sposobu, w jaki produkt jest dostarczany do klientów. Wybór odpowiednich kanałów dystrybucji, lokalizacji punktów sprzedaży oraz zapewnienie wygodnego dostępu do produktu są kluczowe dla sukcesu na rynku. Analiza otoczenia rynkowego oraz preferencji klientów pozwala na skuteczne wykorzystanie różnych kanałów dystrybucji. W marketingu mix warto wziąć pod uwagę sprzedaż w sklepie stacjonarnym, internetowym, telefoniczną czy za pośrednictwem market place.
 4. Promocja (promotion) obejmuje wszystkie działania mające na celu zwiększenie świadomości i atrakcyjności produktu dla klientów. Włączamy to różnorodne formy reklamy, promocji sprzedaży, public relations oraz działań marketingowych w mediach społecznościowych. Skuteczna promocja może znacząco wpłynąć na zainteresowanie produktami i generowanie popytu. Połączone instrumenty marketingu mix pozwalają zadbać o najważniejsze czynniki, przekładające się na sprzedaż.

 4p marketing mix na przykładzie

Marketing mix model najlepiej jest przedstawić na przykładzie: w tym celu posłuży firma remontowa.

Produkt

Chodzi tutaj nie tylko o to, aby wymienić usługi (takie jak montaż instalacji, malowanie, układanie paneli itp.).  Warto pomyśleć też o dodatkowych możliwościach np. udzieleniu gwarancji, sprzedaży sprzętu itp.

Cena

Nie chodzi tutaj wyłącznie o porównanie z konkurencją w konkretnej lokalizacji. Reputacja i skuteczny marketing pozwalają na wyższe ceny, ponieważ zapotrzebowanie i tak nie zniknie. Można pomyśleć również o umowach partnerskich z takimi firmami, jak deweloperzy czy firmy ubezpieczeniowe.

Miejsce

Po pierwsze jest to oczywiście lokalizacja siedziby firmy. Za miejsce można jednak uznać cały obszar, na którym firma wykonuje usługi. W tej kategorii można uwzględnić również samochody firmowe, szkolenia i targi. Taka kompozycja marketingowa powinna obejmować wszystkie miejsca, gdzie marka jest prezentowana przed potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi.

Promocja

To bardzo ważny element, ponieważ bez marketingu nikt nie dowie się nawet, że Twoja firma istnieje. Do podstaw należą oczywiście strona internetowa i wizytówka Google Moja Firma. Oprócz tego, marketing mix obejmuje takie działania, jak SEO, Google i Facebook Ads, prowadzenie profili w mediach społecznościowych, content marketing czy e-mail marketing.

Nowsze narzędzia marketingu mix

Od lat 60. w marketingu sporo się zmieniło, dlatego powstała też nowsza forma marketingu mix. 

Nowoczesna koncepcja marketingu mix 4P uwzględnia dodatkowe elementy, które odzwierciedlają zmieniające się trendy i potrzeby rynku:

 1. Ludzie (people): świadomość marketingowa w firmie powinna być wspólna na każdym szczeblu, co może przyczynić się do zwiększenia sukcesu marketingowego. Chodzi nie tylko o klientów, ale też pracowników firmy.
 2. Procesy (processes): są istotne w budowaniu długofalowych relacji z grupą docelową, ponieważ umożliwiają koordynację działań. Im większa skala działania firmy, tym bardziej szczegółowe muszą być procedury, aby zachować stałą jakość obsługi.
 3. Programy (programs): skupiają się na klientach i wykraczają poza tradycyjne 4P, obejmując strategie online, które stają się coraz istotniejsze w erze cyfrowej. 
 4. Dokonania (performance): informują o rozwoju firmy na podstawie różnorodnych wskaźników finansowych i niefinansowych, co umożliwia ciągłe monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych. 

Te dodatkowe elementy stanowią istotny komponent nowoczesnej strategii marketingowej, pozwalając firmom na lepsze dostosowanie się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz efektywne osiąganie założonych celów.

Co to jest marketing mix 4c?

Marketing mix 4C to nowatorskie podejście do strategii marketingowej, wprowadzone przez Roberta Lauterborna w 1990 roku, które kładzie nacisk na perspektywę klienta (czyli z angielskiego customer, stąd nazwa 4c). 

Dotychczasowe modele, takie jak koncepcja 4P, skupiały się głównie na potrzebach przedsiębiorstwa. W koncepcji 4C wyróżnia się cztery główne elementy: wartość dla klienta (customer value), koszt (cost), wygodę (convenience) oraz komunikację (communication). 

 1. Wartość dla klienta: koncentruje się na zrozumieniu potrzeb i preferencji konsumenta, co stanowi podstawę dla projektowania produktu. Element ten równoważony jest z produktem w koncepcji 4P. 
 2. Koszt: odnosi się nie tylko do ceny produktu, lecz także uwzględnia wszystkie koszty, jakie musi ponieść klient, w tym koszty dotarcia do sklepu, czas oczekiwania czy nakład włożony w zakup. Wartość ta odpowiada cenie w tradycyjnym marketingu mix 4P. 
 3. Wygoda zakupu: skupia się na zapewnieniu klientowi łatwego dostępu do produktu, obejmując wyszukiwanie informacji, atmosferę w sklepie, jakość obsługi, co stanowi odpowiednik dystrybucji w koncepcji 4P. 
 4. Komunikacja: skupia się na budowaniu relacji z klientem poprzez wzajemną komunikację i otrzymywanie feedbacku, co jest kluczowe dla udoskonalenia oferty. Ten element można powiązać z promocją w tradycyjnym marketingu mix 4P. 

Koncepcja marketingu mix 4C jest więc ukierunkowana na klienta, z uwzględnieniem tych elementów, które są istotne z jego punktu widzenia, co stanowi alternatywę dla tradycyjnego podejścia, skupionego na potrzebach przedsiębiorstwa.

4c marketing mix: przykład

Strategię nastawioną na klienta również najlepiej jest opracować na konkretnym przykładzie. Dobrym będzie np. platforma do zakupu gier komputerowych.

Klient

Zaprojektowanie platformy zoptymalizowanej pod względem UI i UX. Przydatne mogą być też okresowe ankiety oraz możliwość zgłaszania błędów, aby doświadczenia użytkowników były coraz lepsze.

Koszt

Korzystanie z internetowej platformy pozwala kupować gry bez fizycznych płyt CD. Dzięki temu, użytkownicy oszczędzają miejsce, czas i bez problemu mogą ponownie zainstalować grę, gdy zmienią sprzęt. Oprócz tego, platforma jest dostosowana do współczesnych standardów – coraz więcej laptopów nie ma nawet stacji dysków. Kolejną korzyścią jest brak kosztów dojazdu do sklepu oraz brak oczekiwania – po zakupie można od razu instalować grę. Wiele firm oferuje też okresowe promocje, dzięki którym da się kupić starsze gry w atrakcyjnych cenach – to zwiększa popyt na produkty, które w innym przypadku nie cieszyłyby się już zbyt dużym zainteresowaniem.

Wygoda

Zakup przez Internet to nie tylko oszczędność, ale też wygoda. Klient nie musi szukać najbliższego sklepu i do niego jechać. Oprócz tego, jest to plus dla pasjonatów gier komputerowych. Przechowywanie gier w chmurze jest mniej kłopotliwe, niż zbieranie płyt w mieszkaniu.

Komunikacja

Tego typu platformy zbierają oceny i komentarze klientów, co pozwala udoskonalać usługę. Ważna jest też komunikacja przez stronę internetową, media społecznościowe czy newsletter. Połączenie takich działań pozwala stworzyć środowisko zorientowane na klienta, dzięki czemu zapewnia mu się coraz lepsze doświadczenia.

7p marketing mix: z jakich elementów się składa?

Koncepcja marketingu mix 7P stanowi rozwinięcie pierwotnej koncepcji 4P, uwzględniając nowe trendy i potrzeby współczesnego rynku. Obejmuje ona siedem głównych elementów, z których każdy odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu strategii marketingowej firmy. 

Pierwotnie opracowana koncepcja 4P została rozszerzona o trzy dodatkowe aspekty, aby lepiej odzwierciedlać zmieniające się realia biznesowe. 

Pierwszym elementem, który pojawił się w rozszerzonej koncepcji 7P, są ludzie. Ludzie stanowią fundament każdej firmy, dlatego ważne jest zadbanie o ich rozwój i relacje zarówno wewnątrz organizacji, jak i z partnerami biznesowymi, co ma wpływ na wzrost sprzedaży produktów i usług. 

Kolejnym istotnym elementem jest proces, który obejmuje wszelkie działania marketingowo-sprzedażowe mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku firmy i zyskanie zaufania klientów. Dobrze zorganizowane procesy sprzedażowe, począwszy od rozpoznania potrzeb klienta, aż po obsługę posprzedażową, są kluczowe dla utrzymania najwyższej jakości obsługi klienta. 

Trzecim dodatkowym elementem w koncepcji 7P jest opakowanie, które obejmuje wszystkie składowe wizerunku przedsiębiorstwa, takie jak logo, identyfikacja wizualna, ubiór pracowników czy aranżacja biura, wpływając na odczucia klientów i ich postrzeganie marki. 

Rozszerzona koncepcja marketingu mix 7P stanowi więc kompleksowe podejście do budowania strategii marketingowej, uwzględniając aspekty związane zarówno z klientami, jak i wewnętrznymi procesami organizacji, co pozwala na skuteczniejsze dostosowanie się do wymagań rynkowych i osiągnięcie sukcesu biznesowego.

Marketing mix 7p: przykład

Można przedstawić marketing mix 7p na przykładzie firmy, którą zna każdy, czyli Google. Na tym przykładzie można da się zaprezentować teoretyczną koncepcję w praktyce.

 1. Produkt: Google oferuje szereg produktów i usług skupiających się na technologii wyszukiwania, sztucznej inteligencji, produktach konsumenckich, oprogramowaniu komputerowym, itp. Produkty te obejmują m.in. Google (wyszukiwarkę), Gmail itp.
 2. Cena: ponieważ Google oferuje wiele różnych produktów i usług, cena marki ma różne warstwy. Wiele usług działa na modelu freemium. Oznacza to, że podstawowa wersja jest darmowa, ale trzeba zapłacić, aby mieć dostęp do bardziej zaawansowanych funkcjonalności.
 3. Miejsce: w większości Google prowadzi swoją działalność w internecie. Jednak dla produktów fizycznych klienci mogą odwiedzać sklepy detaliczne Google – obecnie dostępne tylko w Anglii.
 4. Promocja: Google promuje swoje produkty i usługi poprzez reklamy w mediach społecznościowych, prasie, telewizji oraz na innych kanałach cyfrowych i tradycyjnych. Google sponsoruje również wydarzenia i współpracuje z innymi firmami, aby poszerzyć zasięg swoich produktów.
 5. Opakowanie: dla niemal wszystkich swoich fizycznych produktów Google obecnie stosuje opakowania produkowane z uwagą na zrównoważony rozwój, bez plastiku praz poddające się recyklingowi. Marka angażuje się również w zmniejszanie śladu węglowego.
 6. Proces: Google ma przede wszystkim pomagać jak największej liczbie ludzi w znalezieniu potrzebnych informacji, aby dowiedzieć się więcej o otaczającym ich świecie.
 7. Ludzie: Każdy z dostępem do internetu.
marketing mix google

Oczywiście taka rozpiska w każdej firmie będzie wyglądała trochę inaczej. Przykłady pomagają jednak zrozumieć, jak działa to w praktyce. Chcesz wsparcia w kompleksowym planowaniu marketingu? Zadzwoń lub napisz – spotkajmy się na konsultacji! 

Dodaj komentarz.

Cześć!
(włącz dźwięk)