Przez Zieliński Jerzy

Jak kreować cele marketingowe firmy?

W biznesie, skuteczna strategia marketingowa to podstawa. Aby jednak ta strategia była efektywna, konieczne jest wyznaczenie klarownych celów marketingowych. To one stanowią punkt orientacyjny, który pomaga firmie określić, dokąd zmierza i co chce osiągnąć. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się procesowi kreowania celów marketingowych firmy i dowiemy się, jakie kroki można podjąć, aby te cele były konkretne, mierzalne i skoncentrowane na sukcesie.

Czym są cele marketingowe?

Cele marketingowe to konkretne cele i rezultaty, które firma lub organizacja dąży do osiągnięcia w ramach swoich działań marketingowych. Są one kluczowym elementem strategii marketingowej i pomagają określić, co firma stara się osiągnąć w obszarze marketingu. Cele marketingowe są zazwyczaj oparte na wymiernych wskaźnikach i pomagają ocenić skuteczność działań marketingowych. Oto kilka przykładów typowych celów marketingowych:

 • Zwiększenie świadomości marki: Celem może być zwiększenie rozpoznawalności marki wśród grupy docelowej poprzez kampanie reklamowe, działania content marketingowe czy udział w wydarzeniach branżowych.
 • Zwiększenie liczby klientów: Może to obejmować pozyskiwanie nowych klientów poprzez promocje, kampanie lead generation, działania SEO, czy kampanie email marketingowe.
 • Zwiększenie sprzedaży: Głównym celem wielu firm jest zwiększenie obrotów i generowanie większych przychodów. To może obejmować zarówno zwiększenie liczby sprzedanych produktów, jak i zwiększenie wartości średniego zamówienia.
 • Zwiększenie zaangażowania klientów: Cele te dotyczą budowania lojalności klientów i utrzymania długotrwałych relacji z nimi poprzez interakcję na mediach społecznościowych, programy lojalnościowe, newslettery czy tworzenie wartościowej treści.
 • Zwiększenie udziału w rynku: Firma może dążyć do zwiększenia swojego udziału w rynku w porównaniu do konkurencji poprzez zdobywanie większej liczby klientów lub zwiększenie sprzedaży w istniejącej grupie klientów.
 • Zwiększenie ruchu na stronie internetowej: Cele te skupiają się na zwiększeniu liczby odwiedzin na stronie internetowej poprzez działania SEO, content marketing czy reklamę online.
 • Poprawa wskaźników konwersji: Firma może dążyć do zwiększenia wskaźników konwersji, czyli odsetka użytkowników, którzy podejmują pożądane działania, takie jak dokonanie zakupu, wypełnienie formularza lub zapisanie się do newslettera.
 • Poprawa rozpoznawalności produktu lub usługi: Celem może być zwiększenie rozpoznawalności konkretnego produktu lub usługi w portfolio firmy.

Cele marketingowe powinny być SMART, co oznacza, że powinny być:

S – Specyficzne (specific): Cel powinien być konkretne i łatwo zrozumiane.

M – Mierzalne (measurable): Cel powinien być możliwy do zmierzenia i oceny.

A – Osiągalne (achievable): Cel powinien być realistyczny i osiągalny w określonym czasie.

R – Relewantne (relevant): Cel powinien być zgodny z ogólną strategią firmy.

T – Określony czasowo (time-bound): Cel powinien mieć określony termin realizacji.

Warto regularnie monitorować postępy w osiąganiu celów marketingowych i dostosowywać strategię w razie potrzeby. Cele marketingowe pomagają firmie skoncentrować się na istotnych kwestiach i mierzyć skuteczność działań marketingowych.

Jak wyznaczać cele marketingowe?

Wyznaczanie celów marketingowych jest kluczowym krokiem w procesie planowania strategii marketingowej. Oto kroki, które pomogą Ci określić efektywne cele marketingowe:

 1. Zrozumienie celów biznesowych: Rozpocznij od zrozumienia celów ogólnych firmy lub organizacji. Czy celem jest zwiększenie przychodów, rozszerzenie działalności na nowe rynki, poprawa relacji z klientami, czy może rozwinięcie gamy produktów lub usług? Cele marketingowe powinny być zgodne z celami biznesowymi.
 2. Identyfikacja grupy docelowej: Określ, która grupa klientów lub odbiorców jest najważniejsza dla Twojej firmy. To pomoże w określeniu, kogo chcesz dotrzeć i jakie cele marketingowe będą najbardziej istotne dla tej grupy.
 3. Konkretność: Cele marketingowe powinny być konkretne i łatwe do zrozumienia. Zamiast ogólnych celów typu „zwiększenie sprzedaży”, lepiej sformułować cel jako „zwiększenie sprzedaży produktu X o 20% w ciągu następnych 6 miesięcy”.
 4. Mierzalność: Cele powinny być mierzalne, co oznacza, że ​​musisz być w stanie zmierzyć postępy i ocenić, czy cel został osiągnięty. Wybierz konkretne wskaźniki, które pomogą w monitorowaniu celów, np. liczba klientów, wskaźnik konwersji, przychody, czy udział w rynku.
 5. Osiągalność: Upewnij się, że cele są realistyczne i osiągalne w określonym czasie. Postawienie zbyt ambitnych celów może prowadzić do frustracji i braku motywacji.
 6. Relewantność: Cele marketingowe powinny być związane z ogólną strategią biznesową i dostosowane do aktualnych potrzeb rynku i konkurencji.
 7. Określenie terminu: Wyznacz termin realizacji celów, co pomoże utrzymać motywację i zaplanować działania marketingowe w czasie.
 8. Monitorowanie i analiza: Ustal, jakie narzędzia i metody analizy zostaną użyte do monitorowania postępów w osiąganiu celów. Regularna analiza i dostosowywanie strategii są kluczowe.
 9. Podział na etapy: Jeśli cel jest ambitny lub długoterminowy, warto podzielić go na mniejsze cele etapowe. To ułatwi śledzenie postępów i utrzymanie zaangażowania zespołu.
 10. Komunikacja celów: Upewnij się, że cele są jasno komunikowane wewnątrz organizacji, aby cały zespół miał wspólny cel i wiedział, co jest priorytetem.

Wyznaczanie celów marketingowych jest procesem dynamicznym, który wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania w miarę rozwoju firmy i zmieniających się warunków rynkowych. Dobre cele marketingowe są kluczem do skutecznej strategii marketingowej i osiągnięcia sukcesu biznesowego.

Przykłady celów marketingowych

Oto kilka przykładów różnych rodzajów celów marketingowych:

 • Zwiększenie świadomości marki:
  • Zwiększenie rozpoznawalności marki poprzez kampanie reklamowe.
  • Zdobycie większej liczby obserwujących na mediach społecznościowych.
  • Zwiększenie ruchu na stronie internetowej.
 • Zwiększenie liczby klientów:
  • Pozyskanie 1000 nowych klientów w ciągu kolejnych 6 miesięcy.
  • Zwiększenie liczby subskrybentów newslettera o 20% w ciągu kwartału.
  • Zwiększenie liczby klientów w sklepie stacjonarnym poprzez promocje i wydarzenia.
 • Zwiększenie sprzedaży:
  • Zwiększenie sprzedaży produktu X o 15% w ciągu roku.
  • Zwiększenie wartości średniego zamówienia o 10% poprzez strategię upsell i cross-sell.
  • Wprowadzenie nowego produktu na rynek i osiągnięcie konkretnej liczby sprzedanych egzemplarzy.
 • Zwiększenie zaangażowania klientów:
  • Zwiększenie liczby lajków, komentarzy i udostępnień w mediach społecznościowych.
  • Poprawa wskaźnika otwieralności i klikalności w kampaniach email marketingowych.
  • Zwiększenie czasu spędzanego przez użytkowników na stronie internetowej.
 • Zwiększenie udziału w rynku:
  • Zdobycie większego udziału w rynku w porównaniu do konkurencji.
  • Zwiększenie widoczności w rankingu wyszukiwarek internetowych (SEO).
  • Rozszerzenie działalności na nowe regiony lub rynki zagraniczne.
 • Poprawa wskaźników konwersji:
  • Zwiększenie wskaźnika konwersji w sklepie internetowym poprzez optymalizację strony.
  • Zwiększenie odsetka klientów, którzy dokonują zakupu po obejrzeniu prezentacji produktu.
 • Poprawa rozpoznawalności produktu lub usługi:
  • Wprowadzenie nowej linii produktów na rynek i zwiększenie rozpoznawalności tej linii.
  • Promowanie nowej usługi na rynku B2B i zdobycie nowych klientów.
 • Zwiększenie lojalności klientów:
  • Zwiększenie liczby klientów korzystających z programu lojalnościowego.
  • Zorganizowanie wydarzeń i konkursów dla stałych klientów.
 • Optymalizacja kosztów marketingowych:
  • Obniżenie kosztów reklamy online przy zachowaniu efektywności kampanii.
  • Zwiększenie współczynnika zwrotu z inwestycji (ROI) w działaniach marketingowych.
 • Wprowadzenie nowego produktu na rynek:
  • Osiągnięcie określonej liczby pre-orderów przed premierą.
  • Zdobycie pozytywnych recenzji produktu w mediach branżowych.

Powyższe przykłady pokazują różnorodność celów marketingowych, które firma może wyznaczyć w zależności od swoich potrzeb i strategii biznesowej. Ważne jest, aby cele były konkretne, mierzalne i zgodne z ogólnymi celami firmy.

Podsumowanie

Kreowanie celów marketingowych firmy to kluczowy element planowania strategii marketingowej. Odpowiednio sformułowane cele stanowią fundament, na którym można zbudować skuteczną strategię, która przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności marki, pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży i osiągnięcia sukcesu biznesowego. Proces tworzenia celów marketingowych wymaga analizy, zrozumienia potrzeb klientów, określenia konkretnej ścieżki działania i regularnego monitorowania postępów. Dzięki temu firma może działać efektywnie, osiągając zamierzone cele i rozwijając się na rynku.

Dodaj komentarz.

Cześć!
(włącz dźwięk)